Atrybut accept-charset

> Dodaj do ulubionych

Ten atrybut wyszedł z użycia i nie należy się nim posługiwać.

Atrybut accept-charset służy do określania kodowania znaków w danych przesyłanych na serwer z formularza. Jeśli zestawów jest więcej niż jeden, należy je rozdzielić przecinkami.

Przykład użycia

Poniższy formularz wysyła dane zakodowane w formacie UTF-8.

<form action="plik-przetwarzajacy-dane.php" method="post" accept-charset="UTF-8">

Składnia atrybutu accept-charset

<form accept-charset="nazwa_kodowania_znaków">

Elementy związane z atrybutem accept-charset

Atrybut accept-charset można definiować tylko dla elementu form.

Wartości atrybutu accept-charset

WartośćOpisHTML 4.01/XHTMLHTML5
zestaw_znakówLista nazw zestawów znaków obsługiwanych przez serwer