Atrybut muted

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny muted służy do wyciszania dźwięku filmu wstawionego na stronę za pomocą elementu video.

Przykłady użycia

Poniższy film będzie odtwarzany w kółko.

<video src="foo.ogg" muted> ... </video>

Składnia atrybutu muted


<video muted> — styl HTML
<video muted="muted"> — styl XHTML

Elementy związane z atrybutem muted

Atrybut muted dotyczy elementu video języka HTML 5.

Wartości atrybutu muted

Atrybut muted jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <video src="foo.ogg" muted>Akapit</video>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <video src="foo.ogg" muted="muted">Akapit</video>

Obsługa atrybutu muted przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut muted jest nowością języka HTML5.

Zobacz również