Atrybut lang

> Dodaj do ulubionych

Atrybuty lang i xml:lang służą do określania języka tekstu w elemencie. Atrybut xml:lang dotyczy tylko elementów XHTML.

Przykłady użycia

Akapit z tekstem w języku francuskim.

<p lang="fr">Le langage C++ est un des langages les plus célèbres au monde.</p>
<p xml:lang="fr">Le langage C++ est un des langages les plus célèbres au monde.</p>

Składnia atrybutu lang

<nazwa_elementu lang="kod_języka">

<nazwa_elementu xml:lang="kod_języka">

Elementy związane z atrybutem lang

W HTML5 atrybut lang można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4.01 — dla wszystkich elementów oprócz applet, base, basefont, br, frame, frameset, iframe, param oraz script.

Wartości atrybutu lang

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
kod_językaWartością atrybutu lang musi być kod języka skonstruowany zgodnie z normą BCP 47. Listę dozowlonych kodów językowych można znaleźć w normie ISO 639-1 w Wikipedii.

Różnice między HTML 4 a HTML5

W języku HTML 5 atrybut lang jest tzw. atrybutem globalnym, tzn. może być stosowany do wszystkich elementów. Natomiast w HTML 4.01 atrybut ten jest dozwolony dla wszystkich elementów oprócz applet, base, basefont, br, frame, frameset, iframe, param oraz script.