Atrybut headers

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML headers wskazuje, które komórki nagłówkowe tabeli HTML odnoszą się do danej komórki tej tabeli. Do jednej komórki danych może odnosić się więcej niż jedna komórka nagłówka

Jego wartością jest lista identyfikatorów komórek nagłówkowych odnoszących się do danej komórki danych rozdzielonych spacjami.

Ten atrybut nie wywołuje efektu wizualnego na stronie internetowej, ale może być wykorzystywany przez technologie pomocnicze, takie jak czytniki ekranu używane przez osoby z wadami wzroku.

Przykład użycia atrybutu HTML headers

<table>
 <tr>
  <th id="imie">Imię</th>
  <th id="nazwisko">Nazwisko</th>
  <th id="e-mail">E-mail</th>
  <th id="nr-telefonu">Nr telefonu</th>
 </tr>
 <tr>
  <td headers="imie">Jan</td>
  <td headers="nazwisko">Kowalski</td>
  <td headers="e-mail">jankowalski@shebang.pl</td>
  <td headers="nr-telefonu">+48 123 456 789</td>
 </tr>
</table>

Składnia atrybutu headers

<td headers="id1 id2 id3...">Dane</td> 

Elementy związane z atrybutem headers

Atrybut HTML headers jest związany z elementem td tabeli HTML reprezentującym komórkę danych.

Wartości atrybutu headers

Wartością atrybutu HTML headers jest lista identyfikatorów elementów nagłówkowych th tabeli HTML.