Lista elementów HTML5, HTML4.01 i XHTML 1.0

> Dodaj do ulubionych

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich elementów HTML 4.01, XHTML 1.0 oraz HTML5.

Elementy HTML 4.01, XHTML 1.0 oraz HTML5.
ElementOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML 5
StrictTransitionalFrameset
<!--...-->Komentarz
<!DOCTYPE>Określa typ dokumentu. Typ dokumentu HTML5 to: <!DOCTYPE html>
aDo tworzenia łączy hipertekstowych
abbrDo oznaczania skrótowców
acronymAkronim
addressInformacje kontaktowe autora dokumentu
appletAplet
areaObszar mapy odsyłaczy
articleSamodzielny fragment treści strony
asideTreść poboczna
audioTreść dźwiękowa
bPogrubiony tekst
baseBazowy adres URL wszystkich odnośników na stronie
basefontDomyślne właściwości tekstu dla całej strony internetowej
bdiTekst, który może być frormatowany w innym kierunku niż otaczająca go treść
bdoOkreśla kierunek tekstu
bigPowiększony tekst
blockquoteDługi cytat blokowy
bodyTreść główna dokumentu
brZłamanie wiersza
buttonPrzycisk
canvasGrafika rysowana na stronie za pomocą skryptów
captionPodpis tabeli
centerWypośrodkowanie tekstu
citeŹródło, np. tytuł książki, filmu itp.
codeFragment kodu komputerowego
colAtrybuty dla kolumn tabeli
colgroupGrupuje kolumny
dataDane w formacie zrozumiałym dla komputera
datalistLista elementów funkcji automatycznego uzupełniania pól formularzy
dialogOkno dialogowe
ddDefinicja
delUsunięty tekst
detailsSzczegółowe informacje dotyczące elementu
dfnDefiniowane pojęcie
dirLista katalogów
divOgólny blokowy kontener treści strony internetowej
dlLista definicji
dtPojęcie definiowane w liście definicji
emEmfaza
embedZewnętrzna aplikacja lub treść interaktywna
fieldsetGrupa powiązanych ze sobą elementów formularza
figcaptionPodpis elementu figure
figureIlustracje, schematy, zdjęcia, listingi kodu itp. z podpisem
fontWłasności pisma
footerStopka całego dokumentu lub jego sekcji
formFormularz internetowy
frameRamka w zbiorze ramek
framesetZbiór ramek
h1Nagłówek pierwszego stopnia
h2Nagłówek drugiego stopnia
h3Nagłówek trzeciego stopnia
h4Nagłówek czwartego stopnia
h5Nagłówek piątego stopnia
h6Nagłówek szóstego stopnia
headNagłówek opisujący dokument HTML
headerNagłówek całej strony internetowej lub jej części
hgroupGrupowanie nagłówków h1h6
hrPozioma linia
htmlOkreśla dokument HTML
iTekst o innym wydźwięku lub charakterze
iframeRamka wewnętrzna
imgObraz graficzny
inputPole wejściowe formularza
insWstawiony tekst
kbdTekst do wpisania za pomocą klawiatury
labelEtykieta kontrolki formularza
legendTytuł elementu grupującego
liElement listy
linkŁącze do zewnętrznego zasobu
mainElement listy
mapMapa odsyłaczy
markWyróżniony tekst
menuLista poleceń
metaMetadane dokumentu
meterReprezentuje wartość skalarną ze znanego przedziału lub liczbę zmiennoprzecinkową, np. poziom użycia dysku
navSekcja nawigacyjna dokumentu
noframesTreść wyświetlana w przypadku braku obsługi ramek
noscriptTreść zastępcza dla skryptu
objectObiekt osadzony na stronie
olLista uporządkowana
optgroupLista opcji
optionOpcja listy opcji
outputWynik obliczeń
pAkapit
preTekst preformatowany
progressPostęp wykonywania czynności
qKrótki cytat
rubyAdnotacje ruby
rpDla przeglądarek nie obsługujących adnotacji ruby
rtTekst adnotacji ruby
sSkreślony tekst
sampPrzykładowy wynik działania programu
scriptSkrypt
sectionSekcja dokumentu
selectLista rozwijana
smallPomniejszony tekst
sourceŹródła elementów medialnych
spanOgólny śródliniowy kontener tekstu
strikePrzekreślony tekst
strongWażny tekst
styleArkusz stylów
subIndeks dolny
summaryPodpis elementu details
supIndeks górny
tableTabela
tbodyTreść główna tabeli
tdKomórka tabeli
templateTreść ukryta podczas wczytywania strony
textareaObszar tekstowy
tfootStopka tabeli
thKomórka nagłówka tabeli
theadNagłówek tabeli
timeData lub godzina
titleTutuł dokumentu HTML
trWiersz tabeli
trackNapisy do elementu multimedialnego
ttTeletekst
uFragment różniący się od otaczającej treści
ulLista nieuporządkowana
varZmienna
videoFilm wideo
wbrPotencjalne złamanie wiersza