Element ins

> Dodaj do ulubionych

Element ins reprezentuje treść wstawioną do dokumentu.

Przykład użycia

Oznaczenie tekstu, który został dodany do dokumentu:

<p><ins>Ten tekst został dodany</ins></p>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna
Elementy nadrzędneelementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne

elementy przezroczyste

ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
NormyHTML 5 — podrozdział 4.7.1; HTML 4.01 — podrozdział 9.4
Interfejs DOMHTMLModElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

brak

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element ins nie ma atrybuów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
citeOkreśla adres dokumentu zawierającego opis powodu wprowadzenia zmian
datetimeOkreśla datę i godzinę dodania treści