Element header

> Dodaj do ulubionych

Element HTML header reprezentuje grupę podstawowych informacji lub elementów nawigacyjnych sekcji strony internetowej lub całego dokumentu.

Może być użyty na przykład na początku dokumentu, gdzie może obejmować nagłówek h1 i pierwszy akapit zawierający najważniejsze informacje wprowadzające, ale to nie jest jedyne miejsce, w którym może on występować.

Element header odnosi się do najbliższego nadrzędnego elementu sekcji, a więc w jednym dokumencie może występować kilka razy — tyle, ile jest sekcji.

Ogólnie rzecz biorąc element HTML header powinien zawierać nagłówek (element h1-h6 lub hgroup), ale nie jest to ściśle wymagane.

Jeśli zostanie użyty na najwyższym poziomie w hierarchii drzewa dokumentu, element header reprezentuje nagłówek całej strony internetowej i wówczas może zawierać formularz wyszukiwania, logo, spis treści, nawigację globalną, nazwę organizacji itp. rodzaje treści.

Przykład użycia elementu HTML header

<header>
  <h1>Tytuł strony</h1>
  <p>To jest strona o języku znaczników (tagów) HTML. </p>
</header>

Specyfikacja

Modele treści HTML5Treść ogólna, wyczuwalna
Elementy nadrzędneTego elementu można używać wszędzie tam, gdzie dopuszczalne są elementy treści ogólnej
Elementy potomneElementy treści ogólnej z wyłączeniem elementów header i footer
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML54.3.8 The header element
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML header nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element header obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.