Element s

> Dodaj do ulubionych

Element HTML s (nazwa pochodzi od angielskiego słowa strikethrough znaczącego przekreślenie) oznacza niepoprawne lub zdezaktualizowane informacje za pomocą przekreślenia.

Przykład użycia elementu HTML s

<p><s>W lodówce stoją cztery jogurty.</s></p>
<p>W lodówce nie ma już jogurtu.</p>

Wynik

W lodówce stoją cztery jogurty.

W lodówce nie ma już jogurtu.

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element s nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element s obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.