Element rp

> Dodaj do ulubionych

Element HTML rp umożliwia dodanie nawiasów lub innych elementów otaczających znaki ruby w adnotacji ruby reprezentowanej przez element ruby, które zostaną wyświetlone przez przeglądarki nieobsługujące adnotacji ruby.

Przykład użycia elementu HTML rp

<ruby>猫<rp> (</rp><rt>ねこ</rt><rp>)</rp></ruby>

W przeglądarce, która nie obsługuje adnotacji ruby, wynik byłby następujący

猫 (ねこ)

Kontekst użycia

Elementy nadrzędneElement ruby, bezpośrednio przed lub bezpośrednio po elemencie rt.
Elementy potomneTekst
ZnacznikiZnacznik zamykający </rp> można opuścić, jeśli bezpośrednio po elemencie rp znajduje się element rt lub rp albo jeśli nie ma po nim więcej treści w elemencie nadrzędnym.
Interfejs DOM

Atrybuty obowiązkowe

Element rp nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element rp obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.