Element menu

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML menu to nieuporządkowana lista elementów reprezentująca pasek narzędzi na stronie internetowej.

Elementy tego paska, odpowiadające poszczególnym poleceniom, są reprezentowane przez element li.

Element HTML jest czymś w rodzaju specjalnej wersji elementu ul przeznaczonej do reprezentowania nieuporządkowanych list poleceń.

Przykład użycia elementu HTML menu

<menu>
<li><button onclick="copy()"><img src="copy.svg" alt="Copy"></button></li>
<li><button onclick="cut()"><img src="cut.svg" alt="Cut"></button></li>
<li><button onclick="paste()"><img src="paste.svg" alt="Paste"></button></li>
</menu>

Źródło przykładu: WHATWG

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 Treść ogólna, wyczuwalna (jeśli jest przynajmniej jeden potomny element li)
Elementy nadrzędne Elementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne li, script, template
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML5 4.4.7 The menu element
Interfejs DOM HTMLMenuElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML menu nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element menu obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.