Element data

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element data reprezentuje dane w formacie czytelnym dla komputera. Wartość dla maszyny umieszcza się w atrybucie value.

Przykład użycia

Element data zawierający zrozumiały dla komputera odpowiednik wartości:

<data value="145">145</data>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, wyczuwalna
Elementy nadrzędne elementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne

elementy treści syntagmatycznej

Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Normy HTML5podrozdział 4.10.16
Interfejs DOM HTMLDataElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Element data został dodany w języku HTML5

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element data ma atrybut obowiązkowy value.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
value Określa wartość elementu data wyrażoną w formacie zrozumiałym dla komputera

Uwagi

Gdy wartością jest data lub godzina, lepszym elementem do oznaczenia tej treści jest element time.