Element video

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML video służy do osadzania na stronach internetowych treści wideo i ewentualnie odtwarzacza pozwalającego sterować jej odtwarzaniem. W treści tego elementu może znajdować się zwykły tekst, który może być wyświetlany przez przeglądarki nie obsługujące tego elementu.

Przykład użycia

Poniższy kod spowoduje wyświetlenie odtwarzacza wideo na stronie i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania filmu

<video controls="controls" autoplay="autoplay" src="wideo.ogg">
  Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu audio.
</video>

Atrybuty obowiązkowe

Element video nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

Atrybut Opis
autoplay Włącza automatyczne odtwarzanie pliku po załadowaniu strony
controls Określa czy mają być wyświetlony odtwarzacz
crossorigin

Określa ustawienia żądań CORS dla danych elementu

height Określa wysokość odtwarzacza wideo w pikselach
loop Atrybut logiczny decydujący o tym, czy po zakończeniu odtwarzania pliku odtwarzanie ma rozpocząćsię od nowa
mediagroup Służy do grupowania elementów multimedialnych w grupy
muted Atrybut logiczny decydujący o tym, czy domyślnie dźwięk ma być wyciszony
poster Określa obraz graficzny, który ma być wyświetlany podczas pobierania filmu i zanim nie zostanie włączone odtwarzanie filmu
preload Służy do określania czy korzystne byłoby wczytanie zasobu z wyprzedzeniem
src Określa adres URL pliku dźwiękowego
width Określa szerokość odtwarzacza wideo w pikselach

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, osadzona, interaktywna i wyczuwalna (jeśli ma zdefiniowany atrybut controls),
Elementy nadrzędne elementy syntagmatyczne i treści ogólnej
Elementy potomne

elementy przezroczyste zawierające atrybut src lub przynajmniej jeden element source i treść ogólną lub syntagmatyczną z wyłączeniem elementów video i audio.

Znaczniki Musi mieć zarówno znacznik otwierający jak i zamykający
Normy HTML 5 — podrozdział 4.8.6
Interfejs DOM HTMLVideoElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element video występuje tylko w języku HTML 5

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer