Element figcaption

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML figcaption reprezentuje podpis lub legendę nadrzędnego elementu figure.

Zastosowanie elementu figcaption nie jest obowiązkowe, tzn. element figure może, ale nie musi, go zawierać.

Przykład użycia elementu HTML figcaption

<figure>
    <img src="kondensatory.jpeg" alt="Zdjęcia różnych rodzajów kondensatorów.">
    <figcaption>Rożne rodzaje kondensatorów. Od lewej: szklany, mikowy, ceramiczny, tantalowy</figcaption>
</figure>

Specyfikacja

Modele treści HTML5 Brak
Elementy nadrzędne Element figure, w którym element figcaption musi być pierwszym lub ostatnim dzieckiem.
Elementy potomne Elementy treści ogólnej
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML figcaption nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element figcaption obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.