Element figcaption

> Dodaj do ulubionych

Element HTML figcaption reprezentuje podpis lub legendę nadrzędnego elementu figure.

Zastosowanie elementu figcaption nie jest obowiązkowe, tzn. element figure może, ale nie musi, go zawierać.

Przykład użycia elementu HTML figcaption

<figure>
    <img src="kondensatory.jpeg" alt="Zdjęcia różnych rodzajów kondensatorów.">
    <figcaption>Rożne rodzaje kondensatorów. Od lewej: szklany, mikowy, ceramiczny, tantalowy</figcaption>
</figure>

Specyfikacja

Modele treści HTML5Brak
Elementy nadrzędneElement figure, w którym element figcaption musi być pierwszym lub ostatnim dzieckiem.
Elementy potomneElementy treści ogólnej
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML figcaption nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element figcaption obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.