Element area

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element area reprezentuje klikalny obszar na mapie odsyłaczy utworzonej za pomocą elementu map.

Przykład użycia

Przykład mapy odsyłaczy zawierającej element area.

<img src="animals.png" width="600" height="255" alt="Ilustracja zwierząt" usemap="#animals" />

<map name="animals">
  <area shape="poly" coords="14,13,134,185,36,166,185,44" href="malpa.html" alt="Małpa">
  <area shape="circle" coords="224,152,73" href="koza.html" alt="Koza">
  <area shape="rect" coords="325,32,524,194" href="dzik.html" alt="Dzik">
</map>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna
Elementy nadrzędne elementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne Brak — jest to element pusty
Znaczniki Znacznik otwierający jest obowiązkowy, znacznik zamykający jest zabroniony
Normy HTML5 — podrozdział 4.8.13, HTML 4.01 — podrozdział 13.6.1
Interfejs DOM HTMLAreaElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element area w HTML5 ma nowe atrybuty: media, download, ping, hreflang, type oraz rel


Atrybut nohref obecny dla tego elementu w HTML 4.01 nie jest już w HTML5 obsługiwany

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu area jest alt, gdy element ten ma zdefiniowany także atrybut href.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
alt Określa tekst alternatywny dla obszary mapy odnośników
coords Określa współrzędne wierzchołków obszaru
shape Określa kształt obszaru
href Określa miejsce docelowe łącza reprezentowanego przez obszar
target Określa sposób otwarcia łącza, np. w nowym lub tym samym oknie
download Oznacza, że wskazywany przez łącze zasób ma zostać pobrany na dysk użytkownika, a nie otwarty w przeglądarce
ping Służy do określania stron, które mają zostać powiadomione, gdy użytkownik kliknie łącze
rel Określa relację między dokumentem zawierającym łącze, a dokumentem, do którego to łącze prowadzi
media Określa rodzaj mediów, dla których przeznaczony jest zasób
hreflang Określa język zasobu
type Określa typ MIME zasobu

Uwagi

Element area powinien znajdować się wewnątrz elementu map.

Zobacz również