Element source

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML source służy do określania alternatywnych źródeł mediów w elementach multimedialnych. Sam w sobie niczego konkretnego nie reprezentuje. Adres pliku multimedialnego podaje się za pomocą atrybutu src. Jest to atrybut obowiązkowy tego elementu.

Przykład użycia

Element audio z dwoma alternatywnymi źródłami:

<audio controls>
  <source src="foo.ogg" type="audio/ogg codecs=vorbis"> <!-- Format Vorbis w kontenerze Ogg -->
  <source src="foo.mp3" type="audio/mpeg">
  Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu video języka HTML5.
</audio>

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu source jest src (w elementach audio i video) lub srcset (w elemencie picture).

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

Atrybut Opis
src Określa adres URL pliku dźwiękowego (w elemencie audio) lub wideo (w elemencie video)
srcset Lista adresów i cech obrazów, które mają zostać wykorzystane w różnych sytuacjach, np. na ekranach o różnej gęstości pikseli, o różnej szerokości itd. (w elemencie picture)
sizes Określa rozmiary obrazu dla różnych układów stron
width Szerokość obrazu
height Wysokość obrazu
type Określa typ MIME wskazywanego pliku. Atrybutowi temu można dodatkowo zdefiniować parametr codecs. Szczegółowe informacje na temat stosowania tego parametru można znaleźć w dokumencie RFC4281 (w specyfikacji HTML5 w podrozdziale 4.8.8 znajduje się kilka przykładów jego użycia)
media Określa rodzaj mediów, dla których wskazywany plik jest przeznaczony. Dzięki niemu przeglądarka może określić przed pobraniem zasobu czy zasób ten może być przydatny dla użytkownika

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer