Element source

> Dodaj do ulubionych

Element source służy do określania alternatywnych źródeł mediów w elementach multimedialnych. Sam w sobie niczego konkretnego nie reprezentuje. Adres pliku multimedialnego podaje się za pomocą atrybutu src. Jest to atrybut obowiązkowy tego elementu.

Przykład użycia

Element audio z dwoma alternatywnymi źródłami:

<audio controls>
  <source src="foo.ogg" type="audio/ogg codecs=vorbis"> <!-- Format Vorbis w kontenerze Ogg -->
  <source src="foo.mp3" type="audio/mpeg">
  Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu video języka HTML5.
</audio>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 Brak, ponieważ jest to element pusty
Elementy nadrzędne Elementy multimedialne (tzn. audio i video), przed treścią ogólną lub elementami track.
Elementy potomne

Brak, ponieważ jest to element pusty

Znaczniki Element pusty
Normy HTML5podrozdział 4.8.8
Interfejs DOM HTMLSourceElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element source występuje tylko w języku HTML5

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu source jest src.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

Atrybut Opis
src Określa adres URL pliku dźwiękowego lub wideo
type Określa typ MIME wskazywanego pliku. Atrybutowi temu można dodatkowo zdefiniować parametr codecs. Szczegółowe informacje na temat stosowania tego parametru można znaleźć w dokumencie RFC4281 (w specyfikacji HTML5 w podrozdziale 4.8.8 znajduje się kilka przykładów jego użycia)
media Określa rodzaj mediów, dla których wskazywany plik jest przeznaczony. Dzięki niemu przeglądarka może określić przed pobraniem zasobu czy zasób ten może być przydatny dla użytkownika