Element source

> Dodaj do ulubionych

Element HTML source służy do określania alternatywnych źródeł mediów w elementach multimedialnych. Sam w sobie niczego konkretnego nie reprezentuje. Adres pliku multimedialnego podaje się za pomocą atrybutu src. Jest to atrybut obowiązkowy tego elementu.

Przykład użycia

Element audio z dwoma alternatywnymi źródłami:

<audio controls>
  <source src="foo.ogg" type="audio/ogg codecs=vorbis"> <!-- Format Vorbis w kontenerze Ogg -->
  <source src="foo.mp3" type="audio/mpeg">
  Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu video języka HTML5.
</audio>

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu source jest src (w elementach audio i video) lub srcset (w elemencie picture).

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

AtrybutOpis
srcOkreśla adres URL pliku dźwiękowego (w elemencie audio) lub wideo (w elemencie video)
srcsetLista adresów i cech obrazów, które mają zostać wykorzystane w różnych sytuacjach, np. na ekranach o różnej gęstości pikseli, o różnej szerokości itd. (w elemencie picture)
sizesOkreśla rozmiary obrazu dla różnych układów stron
widthSzerokość obrazu
heightWysokość obrazu
typeOkreśla typ MIME wskazywanego pliku. Atrybutowi temu można dodatkowo zdefiniować parametr codecs. Szczegółowe informacje na temat stosowania tego parametru można znaleźć w dokumencie RFC4281 (w specyfikacji HTML5 w podrozdziale 4.8.8 znajduje się kilka przykładów jego użycia)
mediaOkreśla rodzaj mediów, dla których wskazywany plik jest przeznaczony. Dzięki niemu przeglądarka może określić przed pobraniem zasobu czy zasób ten może być przydatny dla użytkownika

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer