Element footer

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML footer reprezentuje stopkę najbliższego nadrzędnego elementu sekcyjnego lub elementu body, jeśli taki element nadrzędny nie istnieje — wówczas odnosi się do całego dokumentu.

Jako że element footer może odnosić się do poszczególnych sekcji, na jednej stronie internetowej może znajdować się kilka tych elementów.

W elemencie tym umieszcza się informacje na temat sekcji, do której się on odnosi. Można w nim zawrzeć na przykład dane autora, informacje o prawach autorskich, dane kontaktowe, łącza do podobnych artykułów itd.

Ponadto element footer może zawierać całe sekcje, które w takim przypadku reprezentują na przykład załączniki, indeksy, umowy licencyjne itp. treść.

Przykład użycia elementu HTML footer

...
<body>
...
  <footer>
    <address>Autor: Jan Kowalski</address>
  </footer>
</body>
...

Specyfikacja

Modele treści HTML5 Treść ogólna, wyczuwalna
Elementy nadrzędne Elementy treści ogólnej
Elementy potomne Elementy treści ogólnej z wyłączeniem elementów header i footer
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML5 4.3.9 The footer element
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML footer nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element foooter obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.