Element q

> Dodaj do ulubionych

Element HTML q reprezentuje krótki cytat umieszczony bezpośrednio w wierszu tekstu, tzn. nie wymagający złamania wiersza./p>

Przeglądarki standardowo dodają odpowiedni rodzaj cudzysłowu, więc nie należy go wpisywać samodzielnie, np. <q>„To jest cytat”</q>.

Elementu q nie należy jednak używać do oznaczania każdej treści, którą ujmuje się w cudzysłów. Służy on tylko do oznaczania cytatów, a więc nie powinno się w nim umieszczać np. wypowiedzi przenośnych lub sarkastycznych, które także zwyczajowo umieszcza się w cudzysłowie.

Przykłady użycia elementu HTML q

W tym przykładzie cytat został oznaczony za pomocą elementu q.

<p>Wtedy mi powiedziała — <q>Wynoś się!</q>.</p>

W tym przykładzie cytat został umieszczony bezpośrednio w cudzysłowie.

<p>Wtedy mi powiedziała — „Wynoś się!”.</p>

Oba powyższe przykłady są równoważne pod względem poprawności i wartości semantycznej.

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLQuoteElement

Atrybuty obowiązkowe

Element q nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element q obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Jeśli atrybut cite zostanie zdefiniowany, to musi zawierać prawidłowy adres URL źródła cytatu. Choć przeglądarka może w jakiś sposób udostępniać ten adres użytkownikom, głównie jest on przeznaczony do użytku przez różne skrypty.