Element p

> Dodaj do ulubionych

Element HTML p reprezentuje akapit na stronie internetowej. Jest to element blokowy, po którym przeglądarki z reguły dodają pusty wiersz, aby oddzielić go od następnego akapitu.

Jeśli znacznik zamykający </p> zostanie pominięty, przeglądarka uzna, że końcem akapitu jest początek pierwszego następnego elementu blokowego, który napotka.

Przykład użycia elementu HTML p

<p>Tranzystory to półprzewodnikowe elementy elektroniczne o właściwościach wzmacniających sygnał elektryczny.</p>
<p>Wynalezienie tranzystorów wywołało rewolucję w elektronice, ponieważ pozwoliły one <abbr>m.in. </abbr> na miniaturyzację urządzeń. </p>

Specyfikacja

Modele treści HTML5Treść ogólna, treść wyczuwalna
Elementy nadrzędneWszystkie elementy, w których można używać elementów treści ogólnej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnacznik zamykający elementu p można opuścić, jeśli bezpośrednio za nim znajduje się element address, article, aside, blockquote, details, div, dl, fieldset, figcaption, figure, footer, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, header, hgroup, hr, main, menu, nav, ol, p, pre, section, table lub ul albo jeśli w elemencie nadrzędnym nie ma więcej treści oraz ten element nadrzędny nie jest elementem audio, del, ins, map, noscript ani video
Interfejs DOMHTMLParagraphElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML p nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element p obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.