Element html

> Dodaj do ulubionych

Element html jest głównym elementem dokumentu HTML, tzn. wszystkie pozostałe elementy dokumentu muszą być w nim zawarte.

Przykład użycia

Przykład użycia elementu html, którego język został określony jako polski:

<html lang="pl">

Kontekst użycia

Modele treści HTML5brak
Elementy nadrzędnebrak
Elementy potomneWszystkie elementy HTML oprócz <!DOCTYPE>
Znaczniki

Znacznik otwierający można pominąć, jeśli pierwszym potomkiem elementu nie jest komentarz.

Znacznik zamykający można pominąć, gdy bezpośrednio za elementem html nie znajduje się komentarz oraz jeśli element ten zawiera element body zawierający jakąś treść lub mający znacznik otwierający.

NormyHTML5 — podrozdział 4.1.1, HTML 4.01 — podrozdział 7.3
Interfejs DOMHTMLHtmlElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML5W HTML5 element html ma mowy atrybut manifest

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Brak atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
manifestOkreśla adres URI manifestu wskazującego zasoby, które powinny być przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej.

Uwagi

W XHTML element html musi mieć znaczniki otwierający i zamykający.