Element html

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element html jest głównym elementem dokumentu HTML, tzn. wszystkie pozostałe elementy dokumentu muszą być w nim zawarte.

Przykład użycia

Przykład użycia elementu html, którego język został określony jako polski:

<html lang="pl">

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 brak
Elementy nadrzędne brak
Elementy potomne Wszystkie elementy HTML oprócz <!DOCTYPE>
Znaczniki

Znacznik otwierający można pominąć, jeśli pierwszym potomkiem elementu nie jest komentarz.

Znacznik zamykający można pominąć, gdy bezpośrednio za elementem html nie znajduje się komentarz oraz jeśli element ten zawiera element body zawierający jakąś treść lub mający znacznik otwierający.

Normy HTML5 — podrozdział 4.1.1, HTML 4.01 — podrozdział 7.3
Interfejs DOM HTMLHtmlElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML5 W HTML5 element html ma mowy atrybut manifest

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Brak atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
manifest Określa adres URI manifestu wskazującego zasoby, które powinny być przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej.

Uwagi

W XHTML element html musi mieć znaczniki otwierający i zamykający.