Element mark

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML mark reprezentuje fragment tekstu, który pierwotnie w zamiarze autora nie miał szczególnego znaczenia, ale stał się istotny w danym kontekście lub w związku z obecną aktywnością użytkownika i chcemy na niego zwrócić uwagę.

Zastosowanie elementu mark można porównać do markera lub zakreślacza, których używa się do zaznaczania fragmentów tekstu w papierowych książkach, artykułach, raportach itp. dokumentach. Wybór fragmentów do zaznaczenia jest uzależniony od tego, co w danej chwili interesuje użytkownika.

Wśród zastosowań elementu mark można wymienić zaznaczanie fragmentów tekstu w cytatach blokowych, na które chcemy zwrócić uwagę czytelnika, oznaczanie znalezionych słów kluczowych na stronie, wskazywanie fragmentów raportów, które są istotne z pewnego punktu widzenia, zwracanie uwagi na wybrany fragment kodu źródłowego programu, który jest obecnie opisywany itd.

Standardowo zawartość elementu mark przeglądarki internetowe prezentują czarną czcionką na żółtym tle.

Przykłady użycia elementu HTML mark

Element mark w cytacie blokowym

<blockquote cite="https://pl.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac">Honoriusz Balzak (ur. 20 maja 1799 w Tours, zm. 18 sierpnia 1850 w Paryżu) – powieściopisarz francuski, obok <mark>Dickensa i Tołstoja</mark> jeden z najważniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej.</blockquote>

Wynik

Honoriusz Balzak (ur. 20 maja 1799 w Tours, zm. 18 sierpnia 1850 w Paryżu) – powieściopisarz francuski, obok Dickensa i Tołstoja jeden z najważniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej.

W tym przykładzie autor uznał za istotne zwrócić uwagę na nazwiska dwóch innych ważnych pisarzy.

Oznaczanie słów kluczowych

<p><mark>Elektrony</mark> odpychają inne <mark>elektrony</mark>, podobnie jak protony odpychają inne protony. W jądrze atomu protony trzymają się razem tylko dlatego, że działa tam znacznie większa siła zwana oddziaływaniem silnym, która ma zasięg na bardzo małą odległość. Ze względu na te właściwości wzajemnego przyciągania i odpychania cząstek mówi się, że <mark>elektrony</mark> i protony mają przeciwne ładunki elektryczne.</p>

Wynik

Elektrony odpychają inne elektrony, podobnie jak protony odpychają inne protony. W jądrze atomu protony trzymają się razem tylko dlatego, że działa tam znacznie większa siła zwana oddziaływaniem silnym, która ma zasięg na bardzo małą odległość. Ze względu na te właściwości wzajemnego przyciągania i odpychania cząstek mówi się, że elektrony i protony mają przeciwne ładunki elektryczne.

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomne Elementy syntagmatyczne
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element mark nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element mark obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.