Element optgroup

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML optgroup służy do tworzenia grup opcji (w postaci elementów option) w menu opcji (w postaci elementów select). Etykieta tego elementu jest wyświetlana jako nazwa grupy opcji w menu utworzonym przez element select.

Przykład użycia elementu HTML optgroup

Menu z kilkoma opcjami w postaci elementów option.

<select>
 <optgroup label="Środowiska programistyczne">
  <option value="netbeans">NetBeans</option>
  <option value="eclipse">Eclipse</option>
  <option value="visualstudio">Microsoft Visual Studio</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Języki programowania">
  <option value="java">Java</option>
  <option value="csharp">C#</option>
  <option value="python">Python</option>
  <option value="php">PHP</option>
  <option value="aspnet">ASP.NET</option>
 </optgroup>
</select>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 brak
Elementy nadrzędne select
Elementy potomne

option

Znaczniki Znacznik otwierający jest obowiązkowy. Znacznik zamykający jest opcjonalny, gdy bezpośrednio za elementem optgroup znajduje się inny element optgroup lub nadrzędny nie zawiera dalej już żadnej treści
Normy HTML 5 — podrozdział 4.10.11; HTML 4.01 — podrozdział 17.6
Interfejs DOM HTMLOptGroupElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5 brak

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu optgroup jest label.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

Atrybut Opis
disabled Atrybut logiczny wyłączający całe grupy opcji
label Określa nazwę grupy opcji w menu, która jest wyświetlana w interfejsie użytkownika. Jest to atrybut obowiązkowy