Element select

> Dodaj do ulubionych

Element HTML select reprezentuje menu z opcjami. Opcje tego menu są reprezentowane przez elementy option, które z kolei można grupować przy użyciu elementów optgroup.

Przykład użycia elementu HTML select

Menu z kilkoma opcjami.

<select>
  <option value="ruby">Ruby</option>
  <option value="php">PHP</option>
  <option value="cpp">C++</option>
  <option value="python">Python</option>
</select>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna oraz formularzowa
Elementy nadrzędneElementy przyjmujące treść syntagmatyczną
Elementy potomne

Zero lub więcej elementów option lub optgroup

ZnacznikiMusi mieć znacznik otwierający i zamykający
NormyHTML 5 — podrozdział 4.10.9; HTML 4.01 — podrozdział 17.6
Interfejs DOMHTMLSelectElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5W HTML5 dodano nowe atrybuty: autofocus, form, required

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element select nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

AtrybutOpis
autofocusAtrybut logiczny powodujący, że mający go element jest automatycznie aktywowany po załadowaniu strony przez przeglądarkę
disabledAtrybut logiczny oznaczający, że element jest wyłączony
formSłuży do określania formularza, z którym związane jest menu
multipleAtrybut logiczny oznaczajcy, że z listy można wybrać kilka opcji. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, ma zastosowanie ustawienie domyślne, tzn. możliwe jest wybranie tylko jednej opcji
nameOkreśla nazwę elementu. Wartość tego atrybutu nie może być pustym łańcuchem
required

Atrybut logiczny oznaczający, że musi zostać wybrana opcja o wartości nie będącej pustym łańcuchem

sizeOkreśla jaka liczba opcji ma być wyświetlona. Atrybut ten musi mieć jako wartość liczbę całkowitą większą od zera. Domyślna wartość to 0.

Uwagi

Jeśli element select ma zdefiniowany atrybut required, nie ma zdefiniowanego atrybutu multiple i ma rozmiar ustawiony na 1 oraz jeśli wartość pierwszego elementu option w tym elemencie jest pustym łańcuchem i węzeł nadrzędny tego elementu option jest elementem select (a nie elementem optgroup), to ten element option jest opcją etykiety zastępczej tego elementu select (W3.org).