Element dt

> Dodaj do ulubionych

Element HTML dt (ang. definition term) reprezentuje pojęcie na liście definicji reprezentowanej przez element dl, a więc może występować tylko wewnątrz niego.

Bezpośrednio za elementem dt powinien znajdować się element dd lub inny element dt. Jeśli jest to inny element dt, to oznacza on kolejny termin lub kolejne pojęcie, do którego odnosi się najbliższa definicja w elemencie dd.

Przykład użycia elementu HTML dt

<dl>
  <dt>Czym jest HTML? </dt>
  <dd>HTML to język znaczników</dd>
  <dt>Czym jest C++?</dt>
  <dd>C++ to język programowania? </dd>
  <dt>Czym jest SQL? </dt>
  <dd>SQL to język zapytań do baz danych</dd>
</dl>

Kontekst użycia

Modele treściBrak
Elementy nadrzędne

Element dl lub

div
będący dzieckiem elementu dl.

Elementu dt można używać przed elementem dd lub innym elementem dt.

Elementy potomneElementy treści ogólnej z wyłączeniem elementów header, footer, sekcyjnych oraz nagłówkowych
ZnacznikiZnacznik zamykający elementu dt można pominąć, jeśli bezpośrednio za nim znajduje się inny element dt lub element dd.
Standard HTML54.4.10 The dt element
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML dt nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element dt obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.