Element aside

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML aside reprezentuje obszar strony zawierający treść, która jest luźno powiązana z otaczającą treścią i mogłaby występować osobno.

Elementu tego można więc używać do oznaczania ramek, wtrąceń, wyimków, reklam, grup elementów nav, informacji uzupełniających lub dodatkowych, słowniczków pojęć itp.

Wizualnie element ten często przedstawia się w formie paska bocznego lub ramki.

Przykład użycia elementu HTML aside

Przykładem użycia elementu HTML aside są dwie powyższe ramki z informacjami „na marginesie”.

<aside class="note">
  <h1>Uwaga</h1>
  <p>Elementu <code>aside</code> nie należy używać do oznaczania treści w nawiasach, ponieważ jest ona częścią treści głównej.</p>
</aside>

Specyfikacja

Modele treści HTML5 Treść ogólna, wyczuwalna, Elementy podziału na sekcje
Elementy nadrzędne Elementy, w których mogą być używane elementy podziału na sekcje
Elementy potomne Elementy treści ogólnej
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML5 4.3.5 The aside element
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML aside nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element aside obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.