Element embed

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element embed służy do wstawiania na stronę internetową zewnętrznych (najczęściej nie będących w formacie HTML) aplikacji lub treści interaktywnej. W wielu przypadkach, aby wyświetlenie tej zewnętrznej treści było możliwe, w przeglądarce użytkownika musi być zainstalowana specjalna wtyczka, tak jest np. w przypadku animacji w formacie Flash. W elemencie embed nie ma możliwości definiowania treści zastępczej wyświetlanej, gdy brak w systemie potrzebnej wtyczki. W takiej sytuacji przeglądarka musi zastosować domyślną wtyczkę, co w niektórych przypadkach może oznaczać po prostu wyświetlenie tekstu „Nieobsługiwany format”.

W elemencie embed można definiować także dodatkowe atrybuty, które są przekazywane jako parametry do wtyczki obsługującej wstawiany obiekt. Np. w przykładzie przedstawionym niżej przekazywany jest parametr quality o wartości high do wtyczki Flash.

Przykład użycia:

Animacja w formacie SWF

<embed src="top_of_page.swf" quality="high" />

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna oraz wyczuwalna
Elementy nadrzędne Każdy element przyjmujący treść osadzoną
Elementy potomne

Brak, ponieważ jest to element pusty

Znaczniki Element pusty
Normy HTML 5 — podrozdział 4.8.3
Interfejs DOM HTMLImageElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W języku HTML 4.01 nie ma elementu embed

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element embed nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

Atrybut Opis
height Określa wysokość obiektu w pikselach
src

Określa adres URL osadzanego obiektu

type Określa typ osadzanego obiektu
width Określa szerokość obiektu w pikselach

Jeśli element embed nie ma zdefiniowanego żadnego atrybutu i jest potomkiem elementu multimedialnego oraz element ten ma obiekt nadrzędny nie wyświetlający treści zastępczej, element ten nic nie reprezentuje.