Element embed

> Dodaj do ulubionych

Element embed służy do wstawiania na stronę internetową zewnętrznych (najczęściej nie będących w formacie HTML) aplikacji lub treści interaktywnej. W wielu przypadkach, aby wyświetlenie tej zewnętrznej treści było możliwe, w przeglądarce użytkownika musi być zainstalowana specjalna wtyczka, tak jest np. w przypadku animacji w formacie Flash. W elemencie embed nie ma możliwości definiowania treści zastępczej wyświetlanej, gdy brak w systemie potrzebnej wtyczki. W takiej sytuacji przeglądarka musi zastosować domyślną wtyczkę, co w niektórych przypadkach może oznaczać po prostu wyświetlenie tekstu „Nieobsługiwany format”.

W elemencie embed można definiować także dodatkowe atrybuty, które są przekazywane jako parametry do wtyczki obsługującej wstawiany obiekt. Np. w przykładzie przedstawionym niżej przekazywany jest parametr quality o wartości high do wtyczki Flash.

Przykład użycia:

Animacja w formacie SWF

<embed src="top_of_page.swf" quality="high" />

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna oraz wyczuwalna
Elementy nadrzędneKażdy element przyjmujący treść osadzoną
Elementy potomne

Brak, ponieważ jest to element pusty

ZnacznikiElement pusty
NormyHTML 5 — podrozdział 4.8.3
Interfejs DOMHTMLImageElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W języku HTML 4.01 nie ma elementu embed

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element embed nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

AtrybutOpis
heightOkreśla wysokość obiektu w pikselach
src

Określa adres URL osadzanego obiektu

typeOkreśla typ osadzanego obiektu
widthOkreśla szerokość obiektu w pikselach

Jeśli element embed nie ma zdefiniowanego żadnego atrybutu i jest potomkiem elementu multimedialnego oraz element ten ma obiekt nadrzędny nie wyświetlający treści zastępczej, element ten nic nie reprezentuje.