Element dfn

> Dodaj do ulubionych

Element HTML dfn oznacza termin, który jest zdefiniowany w najbliższym kontekście.

Za definicję tego terminu uważana jest zawartość nadrzędnego elementu p, pary elementów dtdd lub najbliższego nadrzędnego elementu section.

Obowiązują następujące zasady określania terminu, którego dotyczy definicja:

  1. Jeśli element dfn ma atrybut title, to definiowanym terminem jest wartość tego atrybutu.
  2. Jeśli element dfn zawiera tylko element abbr z atrybutem title, to definiowanym terminem jest wartość tego atrybutu.
  3. W przeciwnym razie definiowanym terminem jest zawartość tekstowa elementu dfn.

Łącza do definicji

Elementowi dfn można przypisać atrybut id, aby następnie móc tworzyć odnośniki do definicji reprezentowanego terminu w każdym miejscu, w którym zostanie on użyty. Pozwala to czytelnikowi szybko przejść do danej definicji, jeśli musi sobie ją przypomnieć albo jeśli jeszcze się z nią nie zapoznał.

Przykłady użycia elementu HTML dfn

Termin w treści elementu dfn

<p><dfn>RAII</dfn> to popularny wzorzec projektowy w języku C++, który łączy okres istnienia zajmowanego zasobu z cyklem istnienia obiektu.</p>

Termin w atrybucie title elementu dfn

<p><dfn title="Resource Acquisition Is Initialization">RAII</dfn> to popularny wzorzec projektowy w języku C++, który łączy okres istnienia zajmowanego zasobu z cyklem istnienia obiektu.</p>

Termin w atrybucie title elementu abbr

<p><dfn><abbr title="Resource Acquisition Is Initialization">RAII<abbr></dfn> to popularny wzorzec projektowy w języku C++, który łączy okres istnienia zajmowanego zasobu z cyklem istnienia obiektu.</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOM

Atrybuty obowiązkowe

Element dfn nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element dfn obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

W elemencie dfn obowiązują specjalne zasady dotyczące atrybutu title. Jeśli zostanie on zdefiniowany, to reprezentuje termin, którego dotyczy definicja i jego wartością nie może być nic innego niż definiowany termin.