Element fieldset

> Dodaj do ulubionych

Element HTML fieldset umożliwia tematyczne grupowanie kontrolek formularzy (lub innej treści). Grupie takiej można opcjonalnie nadać podpis w formie elementu legend, który powinien być pierwszym dzieckiem elementu fieldset.

Przykład użycia elementu HTML fieldset

Formularz zawierający grupę kontrolek o nazwie logowanie

<form action="skrypt.php" method="get">
  <fieldset name="logowanie">
    <legend>Dane do logowania:</legend>
    Login: <input type="text" name="login" />
    Hasło: <input type="text" name="haslo" />
  </fieldset>
</form>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, korzeń sekcji,formularzowa
Elementy nadrzędneelementy treści ogólnej
Elementy potomne

elementy treści ogólnej, legend

ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
NormyHTML 5 — podrozdział 4.10.4; HTML 4.01 — podrozdział 17.10
Interfejs DOMHTMLFieldSetElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 element fieldset ma nowe atrybuty: form, disabled

W HTML 5 element fieldset nie musi zawierać elementu legend

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element fieldset nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

AtrybutOpis
disabledAtrybut logiczny powodujący wyłączenie wszystkich kontrolek będących potomkami elementu fieldset, dla którego jest zdefiniowany, z wyjątkiem kontrolek będących potomkami pierwszego elementu legend znajdującego się w tym elemencie fieldset
formWiąże element fieldset z formularzem
nameOkreśla nazwę elementu fieldset