Element fieldset

> Dodaj do ulubionych

Element HTML fieldset służy do grupowania kontrolek formularzy pod wspólną nazwą. Nazwę tę określa pierwszy element legend będący dzieckiem elementu fieldset.

Przykład użycia elementu HTML fieldset

Formularz zawierający grupę kontrolek o nazwie logowanie

<form action="skrypt.php" method="get">
  <fieldset name="logowanie">
    <legend>Dane do logowania:</legend>
    Login: <input type="text" name="login" />
    Hasło: <input type="text" name="haslo" />
  </fieldset>
</form>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, korzeń sekcji,formularzowa
Elementy nadrzędne elementy treści ogólnej
Elementy potomne

elementy treści ogólnej, legend

Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Normy HTML 5 — podrozdział 4.10.4; HTML 4.01 — podrozdział 17.10
Interfejs DOM HTMLFieldSetElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 element fieldset ma nowe atrybuty: form, disabled

W HTML 5 element fieldset nie musi zawierać elementu legend

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element fieldset nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

Atrybut Opis
disabled Atrybut logiczny powodujący wyłączenie wszystkich kontrolek będących potomkami elementu fieldset, dla którego jest zdefiniowany z wyjątkiem kontrolek będących potomkami pierwszego elementu legend znajdującego się w tym elemencie fieldset
form Wiąże element fieldset z formularzem
name Określa nazwę elementu fieldset