Element tr

> Dodaj do ulubionych

Element HTML tr reprezentuje wiersz tabeli HTML.

Przykład użycia elementu HTML tr

Poniższa tabela HTML składa się z trzech wierszy i dwóch kolumn.

<table>
 <tr>
  <th>Produkt</th>
  <th>Ilość</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Mąka</td>
  <td>10 kg</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Cukier</td>
  <td>2 kg</td>
 </tr>
</table>

Specyfikacja

Modele treści HTML5Brak
Elementy nadrzędnethead, tbody, tfoot, table po elementach caption, thead, ale tylko jeśli nie ma żadnych elementów tbody będących dziećmi elementu table
Elementy potomnetd, th oraz elementy skryptowe
ZnacznikiZnacznik zamykający </tr> można opuścić, jeśli następny element to tr lub jeśli w elemencie rodzicu nie ma więcej treści
Interfejs DOMHTMLTableRowElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML tr nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element tr obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.