Element audio

> Dodaj do ulubionych

Element audio służy do osadzania na stronach internetowych treści dźwiękowej i ewentualnie odtwarzacza pozwalającego sterować jej odtwarzaniem. W treści tego elementu może znajdować się zwykły tekst, który może być wyświetlany przez przeglądarki nie obsługujące tego elementu.

Przykład użycia

Poniższy kod spowoduje wyświetlenie odtwarzacza audio na stronie i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania muzyki:

<audio controls="controls" autoplay="autoplay">
  <source src="plikaudio.mp3" type="audio/mp3" />
  <source src="plikaudio.ogg" type="audio/ogg" />
  Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu audio.
</audio>

Atrybuty obowiązkowe

Element audio nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

AtrybutOpis
autoplayWłącza automatyczne odtwarzanie pliku po załadowaniu strony
controlsOkreśla czy mają być wyświetlony odtwarzacz
crossorigin

Określa ustawienia żądań CORS dla danych elementu

loopAtrybut logiczny decydujący o tym, czy po zakończeniu odtwarzania pliku odtwarzanie ma rozpocząćsię od nowa
mediagroupSłuży do grupowania elementów multimedialnych w grupy
mutedAtrybut logiczny decydujący o tym, czy domyślnie dźwięk ma być wyciszony
preloadSłuży do określania czy korzystne byłoby wczytanie zasobu z wyprzedzeniem
srcOkreśla adres URL pliku dźwiękowego

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna, osadzona, interaktywna i wyczuwalna (jeśli ma zdefiniowany atrybut controls),
Elementy nadrzędneelementy syntagmatyczne i treści ogólnej
Elementy potomne

elementy przezroczyste zawierające atrybut src lub przynajmniej jeden element source i treść ogólną lub syntagmatyczną z wyłączeniem elementów video i audio.

ZnacznikiMusi mieć zarówno znacznik otwierający jak i zamykający
NormyHTML5 — podrozdział 4.8.7
Interfejs DOMHTMLAudioElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Element audio występuje tylko w języku HTML5

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer