Element i

> Dodaj do ulubionych

Element HTML i reprezentuje fragment tekstu odróżniający się semantycznie od otaczającej treści charakterem, wydźwiękiem, brzmieniem itd.

Często używa się go do oznaczania np. terminów technicznych, jednostek taksonomicznych, wtrąceń w innych językach niż tekst główny, wyrażeń idiomatycznych itd.

Terminy w innych językach niż język główny dokumentu należy dodatkowo oznaczać atrybutem lang. (Zobacz poniżej przykład z użyciem atrybutu lang).

Przykładowe zastosowania elementu i

Poniżej znajduje się lista przykładowych zastosowań elementu HTML i:

 • Jednostki taksonomiczne, np.

  <p>Gronkowiec złocisty (<i>Staphylococcus aureus</i>) jest organizmem prokariotycznym.</p>
 • Terminy techniczne

  <p><i>Sumę logiczną</i> oznaczamy za pomocą dwóch pionowych kresek — ||.</p>
 • Transliteracje

  <p>старший брат (<i>staršij brat</i>)…</p>
 • Myśli

  <i>Co jest ze mną nie tak?</i> — pomyślał.</p>
 • Nazwy statków

  <p><i>ORP Mewa</i> został zatopiony przez niemieckie lotnictwo.</p>
 • Idiomatyczne wyrażenia w innych językach

  <p>Kompilowane języki programowania, takie jak C, C++, Java <i lang="lat">et cetera</i>…</p>
 • Słowa lub wyrażenia w innych językach

  <p>Te tzw. generatory (ang. <i lang="en">generators</i>…</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element i nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element i obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Jeśli element i oznacza tekst w innym języku niż język główny dokumentu, powinien mieć zdefiniowany atrybut lang określający język tego tekstu.