Element abbr

> Dodaj do ulubionych

Element HTML abbr reprezentuje akronim lub skrót i ewentualnie jego rozwinięcie podane w atrybucie title.

Jeśli zostanie zdefiniowany atrybut title elementu abbr, to może on zawierać jedynie rozwinięcie skrótu lub akronimu reprezentowanego przez ten element.

Rozwinięcie skrótu w atrybucie title wystarczy podać tylko za pierwszym razem. To jednak nie oznacza, że kolejne elementy abbr reprezentujące ten sam skrót będą miały to rozwinięcie. Każdy z nich jest niezależny od pozostałych.

Generalnie ujmowanie skrótów w element abbr nie jest obowiązkowe, ale jest przydatne w różnych sytuacjach, np.:

  • Aby podać rozwinięcie skrótu (który nie jest powszechnie znany i może wymagać wyjaśnienia) w chmurce zamiast np. w nawiasie.
  • Aby umożliwić odrębne sformatowanie wyglądu skrótów za pomocą arkuszy stylów.

Przykład użycia elementu HTML abbr

Poniżej znajduje się przykład użycia elementu HTML abbr do oznaczenia skrótu w liczbie pojedynczej:

<abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>

Poniższy przykład przedstawia element abbr zawierający skrót w liczbie mnogiej.

<abbr title="Virtual Machines">VMs</abbr>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędneElementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML abbr nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element abbr obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.