Element dl

> Dodaj do ulubionych

Element HTML dl reprezentuje listę definicji na stronie internetowej. Zawarte w nim grupy nazwa-wartość mogą reprezentować pytania i odpowiedzi, nazwy i wartości danych, pojęcia i definicje itp.

Przykład użycia elementu HTML dl

<dl>
  <dt>Czym jest HTML?</dt>
  <dd>HTML to język znaczników</dd>
  <dt>Czym jest C++?</dt>
  <dd>C++ to język programowania?</dd>
  <dt>Czym jest SQL?</dt>
  <dd>SQL to język zapytań do baz danych</dd>
</dl>

Uwaga

Jednej definicji może odpowiadać kilka pojęć, jak również jednemu pojęciu może odpowiadać kilka definicji. Spójrz na poniższy przykład:

<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dt>Hypertext Markup Language</dt>
  <dd>Język znaczników</dd>
  <dt>Redundantny</dt>
  <dd>Nadmiarowy i zbędny</dd>
  <dd>Zapasowy</dd>
</dl> 

Kontekst użycia

Modele treści HTML5Treść ogólna, wyczuwalna (jeśli jest przynajmniej jedna para nazwa-definicja)
Elementy nadrzędneElementy treści ogólnej
Elementy potomneGrupy elementów dt i dd, ewentualnie zmieszane z elementami script i template lub elementy div opcjonalnie zmieszane z elementami script i template.
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML54.4.9 The dl element
Interfejs DOMHTMLDListElement

Atrybuty obowiązkowe

Element dl nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element dl obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.