Element dd

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML dd reprezentuje definicję, opis lub inną wartość powiązaną z pojęciem lub terminem reprezentowanym przez znajdujący się przed nim element dt na liście definicji.

Przykład użycia elementu HTML dd

<dl>
  <dt>Czym jest HTML?</dt>
  <dd>HTML to język znaczników</dd>
  <dt>Czym jest C++?</dt>
  <dd>C++ to język programowania?</dd>
  <dt>Czym jest SQL?</dt>
  <dd>SQL to język zapytań do baz danych</dd>
</dl>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 Brak
Elementy nadrzędne Element dl lub div należący do elementu dl. Element dd może występować za elementem dt lub innymi elementem dd.
Elementy potomne Elementy treści ogólnej
Znaczniki Znacznik zamykający elementu dd można opuścić, jeśli bezpośrednio za nim znajduje się inny element dd lub element dt albo jeśli na nim kończy się treść elementu nadrzędnego
Standard HTML5 4.4.11 The dd element
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element dd nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element dd obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.