Element dd

> Dodaj do ulubionych

Element HTML dd reprezentuje definicję, opis lub inną wartość powiązaną z pojęciem lub terminem reprezentowanym przez znajdujący się przed nim element dt na liście definicji.

Przykład użycia elementu HTML dd

<dl>
  <dt>Czym jest HTML?</dt>
  <dd>HTML to język znaczników</dd>
  <dt>Czym jest C++?</dt>
  <dd>C++ to język programowania?</dd>
  <dt>Czym jest SQL?</dt>
  <dd>SQL to język zapytań do baz danych</dd>
</dl>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5Brak
Elementy nadrzędneElement dl lub div należący do elementu dl. Element dd może występować za elementem dt lub innymi elementem dd.
Elementy potomneElementy treści ogólnej
ZnacznikiZnacznik zamykający elementu dd można opuścić, jeśli bezpośrednio za nim znajduje się inny element dd lub element dt albo jeśli na nim kończy się treść elementu nadrzędnego
Standard HTML54.4.11 The dd element
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element dd nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element dd obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.