Element code

> Dodaj do ulubionych

Element HTML code reprezentuje fragment kodu komputerowego w tekście.

Domyślnie zawartość tego elementu jest wyświetlana domyślną czcionką o stałej szerokości znaków przeglądarki.

Przykład użycia elementu HTML code

Prosty przykład użycia elementu code w akapicie.

<p>Funkcja języka C++ <code>printf()</code> umożliwia wysłanie danych na wyjście standardowe.</p>

Do oznaczania bloków kodu źródłowego można używać elementu pre w połączeniu z elementem code.

<pre><code>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Witaj, świecie!" << endl;
    return 0;
}
<code></pre>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element code nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element code obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Zobacz również