Element caption

> Dodaj do ulubionych

Element HTML caption reprezentuje podpis albo tytuł tabeli HTML i powinien być pierwszym dzieckiem elementu table.

Jeśli w elemencie figure oprócz elementu figcaption znajduje się tylko element table, to należy zrezygnować z elementu caption tabeli na rzecz elementu figcaption ilustracji.

Przykład użycia elementu HTML caption

<table>
 <caption>Ceny podstawowych produktów żywnościowych w omawianym okresie</caption>
 <tr>
  <th scope="col">Produkt</th>
  <th scope="col">Cena</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jabłka</td>
  <td>10 zł</tdgt;
 </tr>
</table>

Specyfikacja

Elementy nadrzędneElement caption może być pierwszym dzieckiem elementu table
Elementy potomneElementy treści ogólnej z wyjątkiem elementu table
ZnacznikiZnaczniki zamykający </caption> można opuścić, jeśli bezpośrednio po elemencie caption nie znajduje się biały znak ani komentarz HTML
Interfejs DOMHTMLTableCaptionElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML caption nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element caption obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.