Element address

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML address reprezentuje dane kontaktowe dotyczące treści najbliższego nadrzędnego elementu article lub body. Jeśli odnosi się do elementu body, to dotyczy całego dokumentu.

W elemencie tym mogą być zawarte dowolne dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres URL strony internetowej, współrzędne geograficzne, profil w mediach społecznościowych, nazwa firmy lub organizacji itp.

Dodatkowo element address powinien zawierać imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy bądź organizacji, których dotyczą dane kontaktowe.

Przykład użycia elementu HTML address

<address>
  <p>Skontaktuj się z nami pod adresem <a href="mailto:jakisadres@jakasdomena.pl">jakisadres@jakasdomena.pl</a>.</p>
  <p>Pytania o szczegóły prosimy kierować do Anny Kowalskiej. </p>
</address>

Specyfikacja

Modele treści HTML5 Treść ogólna, wyczuwalna
Elementy nadrzędne Elementy treści ogólnej
Elementy potomne Elementy treści ogólnej z wyłączeniem nagłówków (hgroup, h1, h2, h3, h4, h5, h6), elementów sekcyjnych (article, aside, section, nav) oraz elementów header, footer i address
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML5 4.3.10 The address element
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML address nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element address obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.