Element option

> Dodaj do ulubionych

Element HTML option reprezentuje opcję w menu opcji (select) lub jedną z sugerowanych wartości w elemencie datalist.

Przykład użycia elementu HTML option

Menu z kilkoma opcjami w postaci elementów option.

<select>
  <option value="perl">Perl</option>
  <option value="visualbasic">Visual Basic</option>
  <option value="csharp">C#option>
  <option value="javascript">Java Script</option>
</select>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5brak
Elementy nadrzędnejako potomek elementów select, datalist oraz optgroup
Elementy potomne

tekst

ZnacznikiZnacznik otwierający jest obowiązkowy. Znacznik zamykający jest opcjonalny, gdy bezpośrednio za elementem option znajduje się inny element option lub element optgroup albo element nadrzędny nie zawiera dalej już żadnej treści
NormyHTML 5 — podrozdział 4.10.12; HTML 4.01 — podrozdział 17.6
Interfejs DOMHTMLOptionElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5brak

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element option nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

AtrybutOpis
disabledAtrybut logiczny oznaczający, że element jest wyłączony. Element option może być wyłączony także będąc potomkiem wyłączonego elementu optgroup
labelOkreśla etykietę elementu
selectedAtrybut logiczny oznaczający, że opcja ma być domyślnie zaznaczona. Jeśli element select nie ma zdefiniowanego atrybutu multiple, to tylko jeden znajdujący się w nim element option może mieć atrybut selected
valueOkreśla wartość elementu, która zostanie wysłana na serwer wraz z formularzem. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, do serwera wysyłana jest zawartość tekstowa elementu

Uwagi

W pewnych szczególnych warunkach opisanych na stronie elementu select element option może pełnić rolę opcji etykiety zastępczej. Opcja etykiety zastępczej nie reprezentuje rzeczywistej opcji, tylko jest etykietą elementu select.