Element option

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML option reprezentuje opcję w menu opcji (select) lub jedną z sugerowanych wartości w elemencie datalist.

Przykład użycia elementu HTML option

Menu z kilkoma opcjami w postaci elementów option.

<select>
  <option value="perl">Perl</option>
  <option value="visualbasic">Visual Basic</option>
  <option value="csharp">C#option>
  <option value="javascript">Java Script</option>
</select>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 brak
Elementy nadrzędne jako potomek elementów select, datalist oraz optgroup
Elementy potomne

tekst

Znaczniki Znacznik otwierający jest obowiązkowy. Znacznik zamykający jest opcjonalny, gdy bezpośrednio za elementem option znajduje się inny element option lub element optgroup albo element nadrzędny nie zawiera dalej już żadnej treści
Normy HTML 5 — podrozdział 4.10.12; HTML 4.01 — podrozdział 17.6
Interfejs DOM HTMLOptionElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5 brak

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element option nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

Atrybut Opis
disabled Atrybut logiczny oznaczający, że element jest wyłączony. Element option może być wyłączony także będąc potomkiem wyłączonego elementu optgroup
label Określa etykietę elementu
selected Atrybut logiczny oznaczający, że opcja ma być domyślnie zaznaczona. Jeśli element select nie ma zdefiniowanego atrybutu multiple, to tylko jeden znajdujący się w nim element option może mieć atrybut selected
value Określa wartość elementu, która zostanie wysłana na serwer wraz z formularzem. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, do serwera wysyłana jest zawartość tekstowa elementu

Uwagi

W pewnych szczególnych warunkach opisanych na stronie elementu select element option może pełnić rolę opcji etykiety zastępczej. Opcja etykiety zastępczej nie reprezentuje rzeczywistej opcji, tylko jest etykietą elementu select.