Atrybut disabled

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny disabled służy do określania, czy dany element jest aktywny czy nieaktywny, tzn. czy reaguje na działania użytkownika czy nie. Wyłączony za pomocą tego atrybutu element nie pozwala na wywoływanie zdarzeń kliknięcia.

Przykład użycia

Wyłączony element input

<input type="text" disabled>

Składnia atrybutu disabled

<nazwa_elementu disabled="disabled" />

<nazwa_elementu disabled>

Elementy związane z atrybutem disabled

Atrybut disabled dotyczy elementów button, command (tylko w HTML5), fieldset (tylko w HTML5), input, keygen (tylko w HTML5), optgroup, option, select oraz textarea.

Wartości atrybutu disabled

Atrybut disabled jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <input disabled>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <input disabled="disabled" />

Obsługa atrybutu disabled przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 atrybut disabled ma zastosowanie do elementów button, command, fieldset, input, keygen, optgroup, option, select oraz textarea.

W HTML 4.01 atrybut ten ma zastosowanie do elementów button, input, optgroup, option, select oraz textarea.