Atrybut data (dane)

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML data-* służy do przechowywania na stronie internetowej dowolnych informacji, które nie są przeznaczone do oglądania przez użytkowników.

Jest to metoda dodawania do elementów HTML własnych niestandardowych atrybutów pozwalająca rozszerzyć funkcjonalność stron internetowych. Przeglądarki ignorują atrybuty danych, ale można się do nich odwoływać z poziomu JavaScriptu i CSS.

Atrybut danych data-* składa się z przedrostka data- oraz części obejmującej nazwę i wartość, np. data-sekcja="5". Wartością może być dowolny łańcuch.

Przykład użycia atrybutu HTML data-*

<section data-sekcja="5">To jest piąta sekcja niezwykle ciekawego tekstu…</section>

Składnia atrybutu data-*

Atrybut data-* ma budowę dwuczłonową. Składa się z przedrostka data- oraz nazwy zdefiniowanej przez użytkownika i jej wartości, która może być dowolnym łańcuchem.

Wartości atrybutu data-*

Wartością atrybutu HTML data-* może być dowolny łańcuch.

Elementy związane z atrybutem data-*

Atrybut data-* jest atrybutem globalnym i może być używany ze wszystkimi elementami HTML.