Atrybut alt

> Dodaj do ulubionych

Atrybut alt służy do ustawiania krótkiego opisu elementu strony internetowej, który z jakiegoś powodu nie może zostać wyświetlony. Atrybut ten jest najczęściej wykorzystywany przez przeglądarki nieobsługujące formularzy, niewyświetlające obrazów i czytniki ekranu.

Przykład użycia

Obraz graficzny z krótkim opisem w atrybucie alt.

<img src="las.jpg" alt="Zdjęcie lasu" />

Składnia atrybutu alt

<nazwa_elementu alt="tekst">

Elementy związane z atrybutem alt

Atrybut alt można definiować dla elementów applet, area, img oraz input typu image.

Wartości atrybutu alt

WartośćOpisHTML 4.01/XHTMLHTML5
tekstKrótki opis elementu

Uwagi

Dla elementów img i area atrybut alt jest obowiązkowy. Dla elementów input i applet jest opcjonalny.