Atrybut id

> Dodaj do ulubionych

Atrybut id służy do przypisywania elementom identyfikatorów, które następnie można wykorzystać w arkuszach stylów CSS. Najczęściej używa się ich właśnie do stylizowania elementów za pomocą CSS, a także jako punktów docelowych dla kotwic (część adresu URL za znakiem #) oraz jako punktów zaczepienia dla skryptów.

Przykład użycia

Element nawigacji z identyfikatorem nawigacja.

<nav id="nawigacja">
  <a href="/koty/">Koty</a>
  <a href="/psy/">Psy</a>
</nav>

Aby utworzyć bezpośrednie łącze do powyższego elementu z identyfikatorem nawigacja, należy napisać (przyjmując, że element ten znajduje się na stronie index.html):

<a href="index.html#nawigacja">Nawigacja</a>

Składnia atrybutu id

<nazwa_elementu id="identyfikator">

Elementy związane z atrybutem id

W HTML5 atrybut id można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4.01 — dla wszystkich elementów oprócz base, head, html, meta, script, style oraz title.

Wartości atrybutu id

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
identyfikatorWartością atrybutu id musi być niepowtarzalny w skali całej strony identyfikator. Nazwy identyfikatorów muszą spełniać określone kryteria:
  • Muszą zaczynać się od małej lub wielkiej litery alfabetu łacińskiego
  • Mogą zawierać małe i wielkie litery, cyfry, łączniki oraz znaki podkreślenia

Różnice między HTML 4 a HTML5

W języku HTML 5 atrybut id jest tzw. atrybutem globalnym, tzn. może być stosowany do wszystkich elementów. Natomiast w HTML 4.01 atrybut ten jest dozwolony dla wszystkich elementów oprócz base, head, html, meta, script, style oraz title.