Atrybut style

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut style służy do definiowania arkuszy stylów CSS bezpośrednio w znacznikach HTML.

Przykład użycia

Akapit z przypisanym śródliniowym kaskadowym arkuszem stylów.

<p style="color: blue; font-size: 1.2em; line-height: 2em;">
  Igrzyska olimpijskie odbywały się już w zamierzchłych czasach...
</p>

Składnia atrybutu style

<nazwa_elementu style="arkusz_stylów">

Elementy związane z atrybutem style

W HTML5 atrybut style można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4.01 — dla wszystkich elementów oprócz base, basefont, head, html, meta, param, script, style oraz title.

Wartości atrybutu style

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML5
arkusz_stylów Wartością atrybutu style może być dowolna liczba deklaracji kaskadowych arkuszy stylów o następującej składni: nazwa_własności: wartość; inna_nazwa_własności: wartość;.

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML 5 atrybut style jest tzw. atrybutem globalnym, tzn. może być stosowany do wszystkich elementów. Natomiast w HTML 4.01 atrybut ten jest dozwolony dla wszystkich elementów oprócz base, basefont, head, html, meta, param, script, style oraz title.

Uwaga

Atrybutu style należy używać bardzo oszczędnie. Do najlepszych praktyk tworzenia stron internetowych należy oddzielenie warstwy prezentacyjnej (arkusze stylów) od warstwy treści (kod HTML). Dlatego w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest użycie zewnętrznego arkusza stylów.