Atrybut async

> Dodaj do ulubionych

Atrybut async sprawia, że skrypt jest wykonywany asynchronicznie.

Przykłady użycia

Treść poniższego akapitu powinna zostać sprawdzona pod kątem poprawności pisowni i gramatyki.

<script type="text/javascript" src="skrypt.js" async></script>
<script type="text/javascript" src="skrypt.js" async="async"></script>

Składnia atrybutu async


<script async>

<script async="async">

Elementy związane z atrybutem async

Atrybut async dotyczy tylko elementu script.

Wartości atrybutu async

Atrybut async jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <script type="text/javascript" src="skrypt.js" async></script>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <script type="text/javascript" src="skrypt.js" async="async"></script>

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut async jest nowością języka HTML5.

Zobacz również