Atrybut rowspan

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML rowspan określa liczbę wierszy obejmowanych przez komórkę tabeli HTML.

Jego domyślna wartość to 1. Wartość 0 oznacza, że komórka obejmuje wszystkie pozostałe wiersze w sekcji tabeli, w której się znajduje (thead, tbody, tfoot).

Maksymalna wartość to 65534. Większe wartości są skracane do niej.

Przykład użycia atrybutu HTML rowspan

<table>
 <tr>
  <th>Owoc</th>
  <th>Ilość</th>
  <th>Razem</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jabłka</td>
  <td>20 kg</td>
  <td rowspan="2">30 kg</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Gruszki</td>
  <td>10 kg</td>
 </tr>
</table>

Wynik

OwocIlośćRazem
Jabłka20 kg30 kg
Gruszki10 kg

Składnia atrybutu rowspan

<td rowspan="liczba_całkowita">Dane</td>

Elementy związane z atrybutem rowspan

Atrybut rowspan jest związany z elementami td i th tabeli HTML.

Wartości atrybutu rowspan

Wartością atrybutu rowspan jest dowolna liczba całkowita z przedziału zamkniętego 0-65534.

Wartość 0 oznacza, że dana komórka obejmuje wszystkie pozostałe wiersze w sekcji tabeli, w której się znajduje.

Wartością domyślną atrybutu rowspan jest 1.