Atrybut challenge

> Dodaj do ulubionych

Atrybut challenge służy do przekazywania z wartością elementu keygen specjalnego losowego łańcucha, tzw. challenge string.

Przykład użycia

Element keygen z łańcuchem challenge string.

<keygen challenge="1wer232154235" />

Składnia atrybutu challenge

<keygen challenge="challenge_string" />

Elementy związane z atrybutem challenge

Atrybut challenge dotyczy tylko elementu keygen.

Wartości atrybutu challenge

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
tekstTekst, który ma zostać wysłany razem z kluczem publicznym

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut challenge jest nowością języka HTML5.

Zobacz również