Atrybut dropzone

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut dropzone służy do określania tego, co się dzieje z elementem w wyniku jego przeciągnięcia i upuszczenia.

Przykłady użycia

Poniższy element div zostanie skopiowany w wyniku upuszczenia.

<div dropzone="copy">Ten element zostanie skopiowany.</div>

Składnia atrybutu dropzone

<nazwa_elementu dropzone="copy|move|link">

Elementy związane z atrybutem dropzone

Atrybut dropzone można definiować dla wszystkich elementów języka HTML5.

Wartości atrybutu dropzone

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML5
copy Sprawia, że element zostanie skopiowany
move Sprawia, że element zostanie przeniesiony w nowe miejsce
link Sprawia, że w miejscu upuszczenia zostanie utworzone łącze do elementu

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut dropzone jest nowością języka HTML5.