Atrybut autofocus

> Dodaj do ulubionych

Atrybut autofocus zdefiniowany dla elementu sprawia, że po wczytaniu strony element ten staje się domyślnie aktywny i gotowy do odbierania danych od użytkownika.

Przykład użycia

Po wczytaniu strony automatycznie aktywowany zostanie poniższy element formularza.

<input type="text" name="nazwa" value="" autofocus>
<input type="text" name="nazwa" value="" autofocus="autofocus" />

Składnia atrybutu autofocus

<nazwa_elementu autofocus>
<nazwa_elementu autofocus="autofocus">

Elementy związane z atrybutem autofocus

Atrybut autofocus dotyczy elementów button, input, keygen, select oraz textarea.

Wartości atrybutu autofocus

Atrybut autofocus jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <input type="text" autofocus>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <input type="text" autofocus="autofocus" />

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut autofocus jest nowością języka HTML5.

Uwagi

Na każdej stronie internetowej może znajdować się najwyżej jeden element z atrybutem autofocus.