Atrybut open

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML open elementu details powoduje wyświetlenie jego zawartości. Jest to tzw. atrybut logiczny, więc wystarczy tylko go zdefiniować, bez nadawania mu jakiejkolwiek wartości.

Brak tego atrybutu powoduje, że domyślnie zawartość elementu details jest ukryta.

Przykład użycia atrybutu HTML open

Element details z atrybutem open bez wartości

<details open>
  Treść…
</details>

Element details z atrybutem open z wartością

<details open="open">
  Treść…
</details>

Składnia atrybutu open

<details open="open">
  …
</details>

Albo

<details open>
  …
</details>

Elementy związane z atrybutem open

Atrybut open jest związany z elementem HTML details.

Wartości atrybutu open

Atrybut open jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnej wartości lub ewentualnie jego wartością może być jego nazwa.

Zobacz również