Atrybut high

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut high służy do określania dolnego limitu wysokiej wartości zakresu elementu meter, tzn. jeśli maksymalna wartość elementu meter wynosi 100, atrybut high może zostać ustawiony na 80, co oznacza, że od 80 zaczynają się wysokie wartości przedziału wartości tego elementu.

Przykłady użycia

Element meter z atrybutem high.

<meter min="10" max="100" high="80">80%</meter>

Składnia atrybutu high

<meter high="liczba_zmiennoprzecinkowa">

Elementy związane z atrybutem high

Atrybut high dotyczy elementu meter.

Wartości atrybutu high

Wartość Opis
liczba_zmiennoprzecinkowa Określa dolną granicę wysokich wartości przedziału wartości elementu meter

Obsługa atrybutu high przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut high jest nowością języka HTML5.

Zobacz również