Atrybut high

> Dodaj do ulubionych

Atrybut high służy do określania dolnego limitu wysokiej wartości zakresu elementu meter, tzn. jeśli maksymalna wartość elementu meter wynosi 100, atrybut high może zostać ustawiony na 80, co oznacza, że od 80 zaczynają się wysokie wartości przedziału wartości tego elementu.

Przykłady użycia

Element meter z atrybutem high.

<meter min="10" max="100" high="80">80%</meter>

Składnia atrybutu high

<meter high="liczba_zmiennoprzecinkowa">

Elementy związane z atrybutem high

Atrybut high dotyczy elementu meter.

Wartości atrybutu high

WartośćOpis
liczba_zmiennoprzecinkowaOkreśla dolną granicę wysokich wartości przedziału wartości elementu meter

Obsługa atrybutu high przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut high jest nowością języka HTML5.

Zobacz również