Atrybut label

> Dodaj do ulubionych

Atrybut label służy do określania etykiety elementu, która powinna zostać wyświetlona na liście ścieżek tekstowych w interfejsie użytkownika przeglądarki. Jeśli atrybut ten zostanie zdefiniowany, jego wartość nie może być pustym łańcuchem.

Przykłady użycia

Element wideo z elementem track mającym zdefiniowaną etykietę.

<video src="brave.webm">
  <track kind=subtitles src=brave.pl.vtt srclang=pl lang=pl label="Polski" default>
</video>

Na podstawie przykładu ze strony http://www.w3.org/TR/html5/the-track-element.html#htmltrackelement.

Składnia atrybutu label

<nazwa_elementu label="tekst">

Elementy związane z atrybutem label

Atrybut label dotyczy elementów command (tylko w HTML5), menu (tylko w HTML5), optgroup, option oraz track (tylko w HTML5).

Wartości atrybutu label

WartośćOpis
tekstTekst reprezentujący etykietę elementu.

Obsługa atrybutu label przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut label w języku HTML 4.01 jest obsługiwany tylko dla elementów option i optgroup, ponieważ elementów command, menu oraz track w HTML 4.01 nie ma.